Pravidla projektu Gambrinus Kopeme za fotbal

1. GARANT PROJEKTU A POŘADATEL SOUTĚŽE

Garantem projektu Gambrinus Kopeme za fotbal (dále jen „Projekt“) je Plzeňský Prazdroj, a.s., identifikační číslo: 453 57 366, spisová značka: B 227 vedená u Krajského soudu v Plzni, den zápisu:1. 5. 1992, sídlo: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 301 00 (dále jen „Garant projektu“). 
Pořadatelem (ve smyslu organizace) projektu je společnost STES, a.s., se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČ: 49704516, DIČ: CZ49704516 (dále jen „Pořadatel“).

2. PROJEKT GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL

2.1 O projektu

Gambrinus Kopeme za fotbal je unikátní projekt pro všechny fotbalové kluby v České republice působící v krajských či okresních fotbalových soutěžích. Principem soutěže je sbírání bodů ve sportovní, pivní a digitální části.

Kluby zaregistrované v Projektu mají možnost na základě získaných bodů a umístění v jednotlivých makroregionech vyhrát exkluzivní fotbalové zážitky.

2.2 Registrace

Do soutěže se může kdykoliv během sezóny zaregistrovat každý klub v kategorii mužů z vybraných krajských a okresních fotbalových soutěží – tedy klub od nejnižší soutěže až po krajský přebor. V případě, že se klub zaregistruje v průběhu sezóny, budou mu zpětně započítány body za sportovní část.

Každý klub je dle jeho adresy a polohy zařazen do jednoho ze 3 makroregionů, ve kterých soutěží s ostatními kluby o hlavní, podzimní a měsíční fotbalové ceny a zážitky. 

2.3 Účast v soutěži projektu Gambrinus Kopeme za fotbal

Každý nový klub nebo klub, kterému vypršela dříve uzavřená smlouva a má zájem se opětovně zapojit se do soutěže, musí splnit tyto vstupní podmínky:

A

Zaregistrovat se na webové adrese http://www.gambrinus.cz/kopemezafotbal/registrace

B

Podepsat smlouvu o spolupráci, kterou Vám systém automaticky vygeneruje v rámci registračního procesu přímo s Vašimi týmovými údaji. Smlouva je také k nahlédnutí zde.

C

Zakoupit 4x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 nebo 12, přičemž doklad o nákupu přiloží ke smlouvě o spolupráci.

3. Proč se do Projektu zapojit?

3.1 Startovací balíček

Registrované kluby po splnění vstupních podmínek získávají automaticky startovací balíček, který zahrnuje 5 profesionálních fotbalových míčů Puma Elite 1. Uvedená nabídka platí pro prvních 240 týmů registrujících se do projektu Gambrinus Kopeme za fotbal.

Součástí startovacího balíčku je nově také speciální bonusová karta pro výhodný nákup piva ve velkoobchodech. Za každý 50litrový sud Gambrinus koupený v prodejnách zapojených do projektu Kopeme za fotbal (jejich seznam nalezneš zde) dostane držitel karty 1 razítko do políčka. Po nákupu 4 sudů tedy obdrží jako odměnu 24 plechovek Gambrinus, za další 4 sudy získá 30litrový sud zdarma apod.

Fotbalový míč Puma Elite 1 Fotbalový míč Puma Elite 1
Bonusová karta do velkoobchodu Bonusová karta do velkoobchodu

3.2 Exkluzivní fotbalové ceny a zážitky

3.2.1 Hlavní ceny za celou sezonu

Nejlepší kluby jednotlivých Makroregionů v rámci celé hlavní soutěže (podzimní i jarní část dohromady), tj. ty, které získají nejvíce bodů, získávají následující exkluzivní fotbalové zážitky a ceny:

Makroregion 1

1. - 5. místo

Přátelské utkání s týmem z HET ligy a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

6. - 12. místo

Občerstvení na „Zápisný“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

13. - 20. místo

Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

21. - 25. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaný 10

26. - 30. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaný 10

Makroregion 2

1. - 5. místo

Přátelské utkání s týmem z HET ligy a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10


6. - 12. místo

Občerstvení na „Zápisný“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

13. - 20. místo

Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

21. - 25. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

26. - 30. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

Makroregion 3

1. - 6. místo

Přátelské utkání s týmem z HET ligy a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

7. - 12. místo

Občerstvení na „Zápisný“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

13. - 18. místo

Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

19. - 24. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

25. - 27. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

3.2.2 Ceny za podzimní část soutěže

Nejlepší kluby jednotlivých Makroregionů po podzimní části získávají tyto exkluzivní fotbalové ceny:

Makroregion 1

1. - 5. místo

Občerstvení na „Dokopnou“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

6. - 12. místo

Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

13. - 18. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

19. - 25. místo

2x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

26. - 30. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

Makroregion 2

1. - 5. místo

Občerstvení na „Dokopnou“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

6. - 12. místo

Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

13. - 18. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaný 10

19. - 25. místo

2x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaný 10

26. - 30. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

Makroregion 3

1. - 5. místo

Občerstvení na „Dokopnou“ = grilované selátko v hodnotě 3.500,- Kč a 5x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

6. - 11. místo

Finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na zkvalitnění klubového zázemí

12. - 17. místo

3x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

18. - 23. místo

2x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

24. - 27. místo

1x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10

3.2.3 Podmínky čerpání finančního příspěvku na zkvalitnění zázemí

Kluby, které vyhrají v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal finanční příspěvek na zkvalitnění klubového zázemí, musí doložit potřebným dokladem (např. účetní stvrzenkou, fakturou) nákup materiálu, který použije k výstavbě či rekonstrukci svého klubového zázemí. Mimo stavebních úprav může klub tyto prostředky po předchozí konzultaci s Pořadatelem použít také k nákupu potřebného fotbalového vybavení (např. fotbalových míčů, tréninkových pomůcek a jiného vybavení).  

Klub vystaví fakturu na Pořadatele soutěže, společnost STES, a.s., dle vzoru, který bude zaslán Pořadatelem v období několika dní po získání výhry na kontaktní e-mail zástupce klubu. Pokud klub není plátcem DPH, tak na faktuře žádné DPH neuvádí. Splatnost faktury je 45 dní.  

Oba účetní dokumenty musí klub doložit do 8 měsíců od oficiálního získání tohoto finančního plnění a zaslat je naskenované na e-mail kopemezafotbal@gambrinus.cz. Po splnění těchto podmínek a doložení fotodokumentace klubového zázemí před a po výstavbě či rekonstrukci, mu budou do 45 dnů od doručení potřebných dokladů zaslány finanční prostředky bankovním převodem na finanční účet či budou předány jinou formou dle dohody s Pořadatelem.

Pořadatel si vymezuje právo ke kontrole správného a efektivního nakládání s finančními prostředky.

3.2.4 Podmínky získání grilovaného selátka

Kluby, které vyhrají v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal občerstvení v podobě grilovaného selátka, musí doložit potřebným dokladem (např. fakturou, účetní stvrzenkou) nákup selete. Poté klub vystaví fakturu na Pořadatele soutěže, společnost STES, a.s., kde bude požadovat proplacení částky až do výše 3.500,- Kč. Na faktuře klub také uvede případně bankovní spojení, respektive číslo účtu, na kterou bude částka uhrazena. Splatnost faktury je 45 dní. 

Oba účetní dokumenty musí klub doložit do 8 měsíců od oficiálního získání tohoto finančního pokrytí a zaslat je naskenované na e-mail   kopemezafotbal@gambrinus.cz. Maximální finanční částka, kterou se pořadatel zaručuje klubu proplatit je 3.500,- Kč.  

Pořadatel si vymezuje právo ke kontrole správného a efektivního nakládání s finančními prostředky.

3.3 Měsíční soutěže

V rámci Projektu jsou pro jeho účastníky vyhlašovány speciální měsíční soutěže. Pro tyto soutěže si Pořadatel vyhrazuje právo rozdělit výhry dle aktuálního uvážení a spravedlivé motivace. O podmínkách účasti v těchto měsíčních soutěžích a o jejich náplni budou účastníci včas informováni na oficiálním facebookovém profilu Projektu a prostřednictvím e-mailové komunikace Pořadatele se zástupci klubů.

3.3.1 Pravidla měsíčních cen a soutěží

Jednotlivé měsíční ceny se vztahují pouze k měsíci, ve kterém je soutěž vyhlášena.

Měsíční soutěž může daný klub vyhrát pouze jedenkrát za sezónu. Při druhé výhře v měsíční soutěži dostane klub kompenzaci v pivu, tj. obdrží vouchery na sudy piva Gambrinus.

3.3.2 Září = měsíc ofenzivního fotbalu

Měsíc září 2017 je měsícem ofenzivního fotbalu! 16 týmů, které během zářijových mistrovských zápasů vstřelí nejvíce branek, vyhrává trénink pod vedením trenérského štábu týmu z HET ligy! Pořadí týmů je rozčleněno dle jednotlivých Makroregionů.

Trénink pod vedením trenérského štábu týmu z HET ligy vyhrává:

 • Makroregion 1:    1. – 5. tým
 • Makroregion 2:    1. – 5. tým
 • Makroregion 3:    1. – 6. tým

V případě stejného počtu vstřelených branek rozhoduje:

 • Počet odehraných utkání. Méně utkání = lepší umístění
 • Počet vstřelených gólů při venkovních zápasech. Více vstřelených gólů při venkovních zápasech = lepší umístění
 • Průměrný počet vstřelených gólů za 1 venkovní zápas. Vyšší průměr vstřelených gólů = lepší umístění
 • Průměrný počet vstřelených gólů za 1 domácí zápas. Vyšší průměr vstřelených gólů = lepší umístění
 • Los

Maximální počet utkání započítávaných do této soutěže je 5. V případě, že tým v měsíci září 2017 odehraje z jakéhokoliv důvodu více než 5 utkání (tzn. 6 a více), bude mu započítáváno pouze 5 utkání s nejvyšším počtem vstřelených branek.

Z důvodu přelomu měsíce září a října bude do této soutěže započten výjimečně i výsledek mistrovského zápasu hraného v neděli 1.10.2017.

3.3.3 Říjen = měsíc fanoušků

Měsíc říjen 2017 je měsícem fanoušků! 16 týmů, které budou nejlépe umístěny v žebříčku říjnové měsíční soutěže, získávají VIP návštěvu ligového stadionu a 30l sud piva Gambrinus 10 zdarma!

VIP návštěvu a 30l sud piva Gambrinus 10 získávají:

 • Makroregion 1: 1. – 5. tým
 • Makroregion 2: 1. – 5. tým
 • Makroregion 3: 1. – 6. tým

Každý tým, který se chce říjnové měsíční soutěže zúčastnit, musí do 23. 10. 2017 zaslat na email kopemezafotbal@gambrinus.cz fotografii svého fotbalového týmu společně s fanoušky, ideálně na

V případě stejného počtu likes na místech zajišťujících výhru rozhoduje čas zaslání fotografie na email kopemezafotbal@gambrinus.cz.

Více o soutěži můžete naleznout také zde

3.3.4 Květen = měsíc náboru

Měsíc květen 2018 je měsícem náboru! I v jarní části soutěže projektu Kopeme za fotbal můžeš být odměněn za svou aktivitu týkající se shánění dalších okresních týmů do projektu formou voucher na 50l sud piva Gambrinus 10° zdarma!

Co pro to musíš udělat? Pravidla této akce jsou jednoduchá. Zprostředkuj přihlášení 1 týmu do projektu Kopeme za fotbal. Jakmile od zástupce klubu získáš příslib registrace, nahlas nám jeho název na e-mailovou adresu kopemezafotbal@gambrinus.cz. Pokud nahlášený tým provede plnohodnotnou registraci a vyřídí formality nutné k zapsání do projektu, ozveme se Ti zpátky na Tvůj e-mail s potvrzením a zašleme Ti na Tvou doručovací adresu voucher na sud zdarma!

Každý tým, který splní podmínky soutěže, získává odměnu! Akce platí do konce měsíce května!

3.3.5 Červen = měsíc náboru

Pro velký úspěch pokračujeme i v poslední měsíční soutěži ročníku 2017/2018 v náborové akci zajišťující aktivním správcům klubů možnost zisku sudů zdarma!

Zprostředkuj přihlášení 1 týmu do projektu Kopeme za fotbal. Jakmile od zástupce klubu získáš příslib registrace, nahlas nám jeho název na e-mailovou adresu kopemezafotbal@gambrinus.cz. Pokud nahlášený tým provede plnohodnotnou registraci a vyřídí formality nutné k zapsání do projektu, ozveme se Ti zpátky na Tvůj e-mail s potvrzením a zašleme Ti na Tvou doručovací adresu voucher na 50l sud a 30l sud piva Gambrinus zdarma!

Každý tým, který splní podmínky soutěže, získává odměnu! Akce platí do konce měsíce června!

3.4 Katalog odměn

Za každý 1 bod dle čl. 5 těchto pravidel získaný v rámci soutěže dostane klub 1 kredit, který si může vyměnit za produkty (odměny) z Katalogu odměn (kompletní přehled produktů naleznete ve stejnojmenné sekci na oficiálních webových stránkách projektu). 

Produkty je možné objednat kdykoliv v průběhu sezóny.

Kredity použité na nákup produktů z Katalogu odměn v průběhu sezony jsou klubu odečteny. Body, které klub získá v rámci hlavní soutěže, se po odečtení kreditů nesnižují. Nasbírané kredity se nepřenášejí do další ročníku projektu, Pořadatel včas kluby informuje o datu, do kdy může s kredity disponovat a využívat je k nákupu v Katalogu odměn. 

Podmínkou pro nákup v Katalogu odměn je nasbíraných alespoň 15 bodů v pivní části soutěže v probíhajícím ročníku.

Kredity získané aktivitou v pivní, sportovní a digitální části jsou nepřenosné do následující sezóny a je třeba je vyčerpat k poslednímu kalendářnímu dni července 2018. Kredity, které klub nevyčerpá, propadnou.

3.5 Akce 4 + 1 = Pátý sud piva zdarma

Aby registrovaný klub získal pátý sud piva Gambrinus zdarma, musí před každým domácím utkáním hlásit Pořadateli, kolik sudů piva na zápase vyčepuje a zároveň každý takto nakoupený a vyčepovaný sud piva buď doložit na faktuře zaslané do konce daného měsíce na adresu sudy@gambrinus.cz anebo nahraný na týmový profil. Pokud splní uvedené podmínky a nakoupí za měsíc alespoň 4 50l sudy Gambrinus, bude mu zaslán voucher na 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 zdarma. Voucher může klub směnit v těchto obchodech

Akce 4+1 platí v měsících duben, květen, červen, srpen, září a říjen. Vztahuje se na všechny registrované týmy v Projektu a týká se pouze 50l sudů piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 či 12. Měsíc nákupu sudů piva Gambrinus uvedený na fakturách se musí shodovat s měsícem, ve kterém se klub chce zúčastnit akce 4+1.

Tato akce platí vždy pro prvních 300 klubů v měsíci. V případě většího zájmu rozhoduje doručení e-mailu na sudy@gambrinus.cz nebo čas nahrání dokladu na týmový profil. Akci může využít klub pouze jednou v měsíci.

Za tento zdarma získaný sud klub nedostává body do hodnocení pivní části ani celkového hodnocení.

3.6 AKCE DRESY

Na startu jarní části soutěže projektu Kopeme za fotbal, konkrétně dne 26.3.2018, bude spuštěna a zveřejněna speciální akce, která Ti může zajistit sadu dresů pro Tvůj tým zcela zdarma!

Co pro to musíš udělat? Pravidla této akce jsou jednoduchá. Zprostředkuj přihlášení 2 týmů, ať už z Tvého blízkého či vzdálenějšího okolí, do projektu Kopeme za fotbal. Jakmile od nich získáš příslib registrace, nahlas nám jejich názvy na e-mailovou adresu kopemezafotbal@gambrinus.cz. Pokud oba nahlášené týmy provedou plnohodnotnou registraci a vyřídí formality nutné k zapsání do projektu, ozveme se Ti zpátky na Tvůj e-mail a doladíme detaily.

Pozor! Akce platí pouze do vyčerpání zásob, tzn. pro prvních 8 týmů! Pokud se Ti nepodaří dojednat vše mezi prvními 8, máme pro Tebe nachystanou neméně zajímavou odměnu - 50l sud Gambrinus Nepasterizovaná 10 a slevu na fotbalové zboží Puma ve výši 40%!

4. PRAVIDLA ÚČASTI V PROJEKTU

 1. Registrovat se na oficiálních webových stránkách Projektu.
 2. Splnit vstupní podmínky (vyplnit smlouvu a doložit nákup 4 50l sudů Gambrinus).
 3. Zvolit si zástupce svého klubu, který bude s Pořadatelem ohledně projektu komunikovat.
 4. Nahlásit e-mailovou adresu pro komunikaci s Pořadatelem.
 5. Komunikovat s Pořadatelem jednotně, z jedné e-mailové adresy, používanou při registraci a přihlášení. Z této adresy, pokud nebude dohodnuto jinak, bude klub mj. zasílat naskenované faktury za vytočené sudy piva, pokud tak nebude činit přímo na profilu svého týmu na webových stránkách Projektu.
 6. Umožnit, v případě potřeby, exkluzivní prezentaci Garanta projektu v oboru pivovarnictví v prostorách hřiště a fotbalového zázemí. Tato forma prezentace je na náklady Garanta projektu.
 7. V případě výzvy Pořadatele nejméně 1x v sezóně zapózovat pro společnou fotografii pro marketingové účely Garanta.
 8. Zajistit ve prospěch Garanta bezplatně oprávnění k využití veškerých fotbalových hráčů uvedených na soupiskách fotbalových klubů účastnících se soutěže v průběhu celého období fotbalové sezóny 2017/2018 (dále jen „fotbaloví hráči“) a současně Garantovi zaručit, že je oprávněn k bezplatnému využití jména a příjmení, podobizny, fotografií (audiovizuální záběry, zvukové záznamy, jména, přezdívky, osobní sportovní pomůcky apod.) veškerých fotbalových hráčů bez jakéhokoli množstevního či teritoriálního omezení, a to pro marketingové a propagační účely Garanta. Za zajištění těchto práv hráčů nese klub plnou odpovědnost a zavazuje se nahradit Garantu, Pořadateli a třetím osobám újmu včetně nehmotné, pokud jim nedodržením tohoto závazku vznikne.

5. Hodnocení

Hodnocení celoroční soutěže v sezóně 2017/2018 se uzavírá dne 9. 7. 2018.
Hodnocení podzimní části soutěže se uzavírá dne 5. 12. 2018. 

V případě stejného počtu bodů o pořadí rozhoduje:

 • počet bodů v pivní části
 • počet bodů ve sportovní části
 • počet bodů v digitální části

V případě stejného počtu bodů u dvou a více týmů i totožného rozložení bodů mezi uvedené části rozhoduje celkový počet nahlášených a doložených sudů piva Gambrinus, které registrovaný klub zaslal Pořadateli v průběhu sezony na e-mailovou adresu sudy@gambrinus.cz dle pravidel uvedených v bodě 5.3 "Pivní část".

Pokud by i nadále panovala v uvedených parametrech shoda, dalším kritériem je počet vítězných zápasů na venkovních hřištích za celou sezonu a následně celkový počet vstřelených gólů daných týmů.

Zástupci týmů jsou oprávněni konzultovat s pořadatelem aktuální bodový stav prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace, a to kdykoliv v průběhu ročníku, nejpozději však do 3 dnů od data konce podzimní, respektive celoroční soutěže. Pořadatel následně považuje bodový stav za konečný bez možnosti změny a má právo ho publikovat na oficiálních komunikačních kanálech projektu.

5.1 Sportovní část

Kluby získávají ve sportovní části body dle výsledků v jejich mistrovských zápasech v krajských či okresních fotbalových soutěžích. Maximální možný počet získaných bodů ve sportovní části činí 145 bodů za sezónu. Body za výsledky týmu v jeho mistrovských utkáních jsou na jeho profil připisovány automaticky Pořadatelem.

5.1.1. Bodové hodnocení sportovní části

Název kategorie Poznámka Počet bodů
Vítězství v domácím utkání Maximální počet bodů za sezónu je 30 2
Vítězství ve venkovním utkání Maximální počet za sezónu je 45 3
Remíza ve venkovním utkání Maximální počet za sezónu je 15 1
Každý vstřelený gól Maximální počet bodů za sezónu je 70 1

5.1.2 Koeficient přepočtu ve sportovní části – utkání

V případě, že klub hraje v soutěži s jiným počtem účastníků než 16, tj. hraje méně utkání než 30 za sezónu, bude jeho výsledný bodový stav vynásoben příslušným koeficientem (např. 1,15 pro 14 týmů, resp. 26 utkání apod.) tak, aby byl zajištěn stejný způsob hodnocení pro každý v soutěži zúčastněný klub.

5.1.3 Koeficient přepočtu ve sportovní části – góly

V případě, že klub hraje v soutěži s jiným počtem účastníků než 16, tj. hraje méně utkání než 30 za sezónu, bude jeho výsledný počet gólů přepočítán na průměr vstřelených gólů na zápas a vynásoben 30 tak, aby bylo dosaženo regulérnosti soutěže.

5.2 Digitální část

Kluby získávají body za aktivitu na týmovém profilu na oficiálních webových stránkách projektu www.gambrinus.cz/kopemezafotbal. Významný vliv mají také vaši fanoušci, kteří vám mohou generovat body v digitální části.

5.2.1 Bodové hodnocení digitální části

V digitální částí může klub získat maximálně 125 bodů za sezónu.

Název kategorie Poznámka Počet bodů
Foto Nahrání fotografie ze zápasu na klubový profil. Z jednoho utkání může klub nahrát max. 5 fotografií. Maximální počet bodů za sezónu je 20. 1
Video Nahrání videa ze zápasu na klubový profil. Z jednoho utkání může klub nahrát max. 2 videa. Maximální počet bodů za sezónu je 20. 2
Fanoušci Za každých 5 fanoušků na profilu klubu. Maximální počet bodů za sezónu je 50. 2
Logo Nahrání loga týmu na klubový profil. 10
Soupiska Vyplnění kompletní soupisky týmu. 10
Profil komplet Vyplnění komplet klubového profilu (název, úvodní foto, logo týmu, motto, soupiska, kontakt). 15

Soupiska týmu musí obsahovat minimální počet 14 hráčů včetně brankáře, jméno trenéra, vedoucího mužstva a kapitána. Jednotlivá celá jména hráčů, prosím, oddělte čárkou, aby byl systémově rozpoznatelný počet hráčů na soupisce.

5.3 Pivní část

V pivní části získávají registrované týmy body za čepování piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 či 12.

Pro započtení bodů do soutěže musí zástupce týmu před zápasem nahlásit Pořadateli
e-mailem na sudy@gambrinus.cz nebo formou SMS na telefonní číslo 606 757 616 počet sudů, které se budou čepovat v rámci domácího fotbalového utkání. Počítají se body jak za vlastní odběr sudů velkoobchodě, tak i za čepování sudů ve kmenové fotbalové hospodě registrovaného týmu v Projektu.

5.3.1 Bodové hodnocení pivní části

Maximální počet získaných bodů v pivní části je 150 bodů za sezónu, maximálně však 75 bodů v podzimní části a 75 bodů v jarní části sezóny.

Aktivita Počet bodů
Čepování 30l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/12 1
Čepování 50l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/12 3

5.3.2 Pravidla pivní části

Pro efektivní účast v projektu je nezbytné čepovat pivo Gambrinus, neboť body z pivní části tvoří významnou část všech bodů v celkovém hodnocení soutěže.

Do pivní části se započítávají pouze sudy piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 či 12. V závislosti na jejich velikosti (30l nebo 50l) je pak bodově ohodnocen každý sud piva, který klub zakoupí. Platí to tedy i na sudy, které klub zakoupí v rámci splnění vstupních podmínek projektu. Bodové hodnocení se netýká zdarma získaného pátého sudu v rámci akce 4+1.

Aby byly sudy započítány do soutěže, je potřeba vždy předem nahlásit, při kterém utkání či fotbalové události ho/je klub chce využít (jak pro diváky, tak pro vlastní potřebu) a v jakém počtu. Tuto informaci zašle zástupce klubu na e-mailovou adresu Pořadatele sudy@gambrinus.cz nebo sms zprávou na telefonní číslo Pořadatele 606 757 616.   
  

Sudy může klub nakupovat v následujících Obchodech. Kopii dokladu o koupi následně zašle na e-mailovou adresu Pořadatele sudy@gambrinus.cz a to vždy do konce měsíce, ve kterém sud (sudy) zakoupil. Není nutné zasílat doklady po každém nákupu. Nově je také možnost vkládat doklady za zakoupení sudy přímo na týmovém profilu Vašeho týmu. Z administrativních důvodů však, prosím, nikdy nepoužívejte oba způsoby najednou pro dokládání 1 a té samé účtenky.

Pokud klub nakoupí méně sudů, než nahlásil, započte se pouze opravdu zakoupený počet sudů. Pokud klub nakoupí více sudů, než nahlásil, započte se nahlášený počet sudů.  

Sudy piva je možné využít pouze při nahlášených fotbalových utkáních či akcích přímo spojených s fotbalovým klubem (brigáda na fotbalovém hřišti apod.). Na těchto utkáních a akcích budou probíhat namátkové kontroly.

5.3.3 Bodované sudy piva Gambrinus

 • Gambrinus Nepasterizovaná 10
 • Gambrinus Nepasterizovaná 12

6. Kontaktní informace

Veškeré informace související s Projektem klub získá a informace a sdělení dle těchto pravidel bude klub zasílat na:

E-mail: kopemezafotbal@gambrinus.cz

Veškeré informace související s čepováním piva Gambrinus, především faktury o nákupu piva a hlášení o předpokládaném vyčepování sudů na fotbalových zápasech či jiných podobných událostech, bude klub zasílat na:

E-mail: sudy@gambrinus.cz

Tel.: 606 757 616 (v pracovních dnech od 9:30 – 16:30)

Poštovní adresa:
Stes, a.s. (Gambrinus Kopeme za fotbal),
Atletická 2474/8,
169 00 Praha 6

Fakturační adresa:
STES a.s.
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6
IČ: 49704516
DIČ: CZ49704516

7. Společné a závěrečné informace

Garant a Pořadatel projektu si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Projektu včetně změny doby jeho trvání, či projekt kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.gambrinus.cz/kopemezafotbal

Bude-li mít Garant projektu anebo Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího klubu nebo osoby, která soutěžícímu klubu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen či jiných výhod v projektu, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být klub z projektu vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího klubu či jiné osoby, která soutěžícímu klubu napomohla či mohla napomoci získání bodů, cen či jiných výhod v projektu, jež je jinak v rozporu s pravidly či podmínkami projektu nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Garanta projektu anebo Pořadatele o vyloučení z Projektu je konečné, bez možností odvolání.

Garant projektu ani Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Projektu, zejména neodpovídají za doručení e-mailů, dopisů a sms s výjimkou případu, že nedoručení samo zaviní.

Účastí v Projektu projevuje klub svůj souhlas s těmito pravidly.

Účast v Projektu ani získání bodů, ceny či jiné výhody nelze vymáhat soudní cestou a nelze místo nich požadovat jiné plnění. Ceny a jiné výhody z projektu musí klub převzít v čase a místě dle dohody s Garantem projektu nebo Pořadatelem, jinak s nimi může sponzor nebo Pořadatel naložit dle svého uvážení.

Garant projektu ani Pořadatel neodpovídají za újmu vzniklou účastí v projektu či přijetím anebo užitím ceny či jiné výhody z Projektu anebo újmu vzniklou v těchto souvislostech, vyjma újmy na přirozených právech člověka a škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V ostatním se Projekt a vztahy mezi soutěžícími kluby, Garantem projektu a Pořadatelem, řídí právním řádem České republiky.

Vítejte
Zadali jste nesprávný nebo chybějící údaj

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let. Zadejte prosím rok svého narození a zemi pobytu.
 

Někteří lidé narozeni v tomto roce ještě nemusí být starší 18 let. Doplňte prosím den a měsíc svého narození.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.